Επιβράβευση Μέλους
GFC logo for fifty years of ferry services in greece

Μιλάμε την Γλώσσα σας !
+ 30 2810 529 000 (60 Γραμμές)

Δήλωση Απορρήτου

Ρητώς σας γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία των Μελών
και πελατών της Greekferries Club, τηρούνται
σε ασφαλείς Servers, σε αρχείο κωδικοποιημένα
με μόνο σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία.

Δεν μεταβιβάζονται δεν γνωστοποιούνται σε Τρίτους.